FILM & FOTO

Vid ett dop föds mycket starka känslor som man bär med sig hela livet, men hjälp av film fångar vi ögonblicken för alltid. En dag i en liten flickas liv! Med minnen och stunder som lär följa med henne hela livet.

TOP