VÅRT SVERIGE

Vi älskar Sverige 3.0 lika mycket som vi älskar film. Därför följde vi med Omsorgsbyrån till Skånes Fagerhult för att integrera dessa ungdomar och skapa gemenskap.

TOP